• 02
  • 04
  • wowslider.com
  • 09
jquery slider by WOWSlider.com v8.7

Eastern Values, Western Education, Global Citizens

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN

ENROLMENT ENQUIRY - PHIẾU YÊU CẦU THÔNG TIN

Name (Tên) *

Email *

Contact Number (Điện Thoại) *

Choose School (Lựa chọn địa điểm nhập học) *

Appointment for School Visit (Đặt lịch tham quan trường)

1st Preference

2nd Preference

* Required Field

Your Message (Yêu Cầu)

Note: Date and time for school visit will be subject to availability

Lưu ý: Thời gian tham quan trường có thể được điều chỉnh theo lịch của Nhà trường

Hotline
Hanoi: +84 24 6661 7722 - Danang: +84 236 384 0495
Ho Chi Minh City / Binh Duong New City / Vung Tau: +84 28 3997 9573

www.kinderworld.net