Home / Giới thiệu / Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo liên thông từ bậc mầm non đến  Phổ thông Trung học và Dự bị Đại học.

SỨ MỆNH

Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến trong môi trường sáng tạo, thử thách, khơi nguồn và nuôi dưỡng niềm say mê học tập lâu dài của học sinh, nhằm giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình.