Home / Thông cáo Báo chí / Kinderworld – Tinh Hoa Của Nền Giáo Dục Singapore

Kinderworld – Tinh Hoa Của Nền Giáo Dục Singapore

Từ một trường mẫu giáo thành lập năm 1986 tại Singapore, KinderWorld đã mở rộng đầu tư sang Việt Nam trong 21 năm qua, thành lập 15 học xá trường quốc tế từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Tập đoàn hiện là chủ sở hữu hệ thống trường quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại 8 thành phố ở Việt Nam.Trong những năm qua, học sinh KinderWorld liên tục đạt được thành tích tốt, được xếp hạng hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới trong các kỳ thi quốc tế Cambridge, cấp độ IGCSE và Cambridge AS/ A Levels.

VIR_ENG

Xem file Pdf